Hlavní obsah

electrification [ɪˌlektrɪfɪˈkeɪʃən]

Podstatné jméno

  • elektrifikace oblasti ap.