Hlavní obsah

electoral capitulation

electoralvolební

capitulationkapitulace