Hlavní obsah

eh [eɪ]

Citoslovce

  • co(že)?, jak? též nejistota, zmatení ap.