Hlavní obsah

ecumenical [ˌiːkjʊˈmenɪkəl or ˌek-]

Přídavné jméno

  • círk.ekumenický propagující křesťanskou jednotu a spolupráci