Hlavní obsah

ecumenical [ˌekjʊˈmenɪkəl or ˌiːkjʊˈmenɪkəl]

Přídavné jméno

  • círk.ekumenický propagující křesťanskou jednotu a spolupráci