Hlavní obsah

dynamically [daɪˈnæmɪkəlɪ]

Vyskytuje se v

group: group dynamicsskupinová dynamika interakce lidí v malé skupině

dynamic: dynamicsdynamika obor i síla