Hlavní obsah

duress [djʊˈres or djʊə-]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

duress: under duresspod nátlakem/pohrůžkou, z donucení, pod hrozbou násilí