Hlavní obsah

domar

Nechtěli jste hledat:

deardrahý

doordveře

dour(velmi) vážný, zasmušilý, přísný

domekupole, báň

doermuž činu

doltblb, hňup, pitomec

domainoblast, doména, obor

domed(vy)klenutý, kupolovitý

domesticdomácí, vnitrostátní, tuzemský

domesticallyvnitrostátně, v tuzemsku, na domácím trhu

domesticateochočit, domestikovat , vyšlechtit

domesticateddomácký, (jsoucí) do domácnosti

domesticationdomestikace, ochočení

domesticityživot v rodinném kruhu, rodinný/domácký život