Hlavní obsah

disruptive [dɪsˈrʌptɪv]

Přídavné jméno

  • rušivý, narušující vliv, vyrušující žák ap.be disruptive to sthnarušovat co, působit potíže čemu, v čem