Hlavní obsah

disputandum

Nechtěli jste hledat:

disprovevyvrátit, dokázat nesprávnost

disputationkontroverzní diskuse/debata, spor, pře, polemika

disputespor, (roze)pře, svár

disqualificationdiskvalifikace, vyřazení, vyloučení , nezpůsobilost

disqualifyvyloučit , učinit nezpůsobilým, zakázat

disquietneklid, znepokojení

disregardignorovat, nebrat v úvahu /ohled/zřetel , nedbat

disrepairve špatném stavu, zchátralý , v rozkladu

disreputablepochybný, nevalné pověsti, mající špatnou pověst

disreputešpatná pověst/reputace