Hlavní obsah

derrubar

Nechtěli jste hledat:

derogatorypohrdavý, opovržlivý, hanlivý

derrickderik, (stožárový) jeřáb

dervishderviš

desalinationodsolování

descantprotihlas, diskant

descendsestoupit, sejít , slézt

descendantpotomek

descendedpocházející , jsoucí potomkem

descendingsestupný

descentsestup(ování), sjezd , klesání