Hlavní obsah

depopulated [dɪˈpɒpjʊˌleɪtɪd or diːˈpɒpjəˌleɪtɪd]

Přídavné jméno