Hlavní obsah

denationalization [diːˌnæʃənəlaɪˈzeɪʃən or diːˌnæʃənəlɪˈzeɪʃən or ˌdiː-]