Hlavní obsah

demonize [ˈdiːməˌnaɪz]

Sloveso

  • sb/sth démonizovat koho/co