Hlavní obsah

demonize, BrE+ demonise [ˈdiːməˌnaɪz]

Sloveso

  • sb/sth démonizovat koho/co