Hlavní obsah

decommission [ˌdiːkəˈmɪʃən]

Vyskytuje se v

vyřadit: vyřadit co z provozuput/take sth out of operation/service, remove sth from service, loď, reaktor ap. decommission

vyřazení: vyřazení z provozuputting out of service, removal from service, lodi, reaktoru ap. decommissioning