Hlavní obsah

decommission [ˌdiːkəˈmɪʃən]

Vyskytuje se v

vyřadit: put/take sth out of operation/service, remove sth from service, loď, reaktor ap. decommissionvyřadit co z provozu

vyřazení: putting out of service, removal from service, lodi, reaktoru ap. decommissioningvyřazení z provozu