Hlavní obsah

decken

Nechtěli jste hledat:

deckpaluba , plošina , patro

decisivelyrozhodně, rázně

deckchair(skládací) lehátko/křeslo/židle

deck outvystrojit (se), vyšňořit (se)

declaimdeklamovat, recitovat, přednášet

declamatorybombastický, nabubřelý

declarationvyhlášení, prohlášení, deklarace

declareprohlásit, tvrdit

declassifyodtajnit, zpřístupnit, zveřejnit

declineklesat , upadat, (po)klesnout, snižovat se