Hlavní obsah

culling [kʌlɪŋ]

Odvozená slova

cull