Hlavní obsah

cowling [ˈkaʊlɪŋ]

Podstatné jméno

Odvozená slova

cowl