Hlavní obsah

cowed [ˈkaʊd]

Odvozená slova

cow

Vyskytuje se v

cow: until the cows come homedo soudného dne dlouho, často bez výsledku

calf: cow with/in calfbřezí kráva

cow: dairy/milk/milch cowdojnice

cow: cow elephantslonice

dairy: dairy cowdojnice, dojná kráva

parsley: cow parsleykerblík lesní

dojný: dojná kráva chovaná pro mlékodairy/milk/milch cow

kravský: kravské mlékocow's milk

šílený: nemoc šílených krav BSEmad cow disease

kráva: přen. dojná krávao člověku ap. milch cow, výnosný zdroj též cash cow