Hlavní obsah

cowed [ˈkaʊd]

Odvozená slova

cow

Vyskytuje se v

cow: until the cows come homedo soudného dne dlouho, často bez výsledku

calf: cow with/in calfbřezí kráva

dairy: dairy cowdojnice, dojná kráva

parsley: cow parsleykerblík lesní

dojný: dairy/milk/milch cowdojná kráva chovaná pro mléko

kravský: cow's milkkravské mléko

šílený: mad cow diseasenemoc šílených krav BSE

kráva: o člověku ap. milch cow, výnosný zdroj též cash cowpřen. dojná kráva