Hlavní obsah

counterfoil [ˈkaʊntəˌfɔɪl]

Vyskytuje se v

kontrolní: check stub, též šeku, stvrzenky ap. counterfoilkontrolní útržek lístku ap.

útržek: check stub, counterfoilkontrolní útržek