Hlavní obsah

counteraction [ˌkaʊntərˈækʃən]

Podstatné jméno

  • of sth protipůsobení, potlačení čeho vlivu ap. opačným působením