Hlavní obsah

contoured [ˈkɒntʊəd]

Vyskytuje se v

contour: contoursobrys(y), kontury, tvar(y)

intonation: intonation pattern/contourintonační schéma/linie