Hlavní obsah

consuevisse

Nechtěli jste hledat:

construevykládat si, chápat, interpretovat

consulkonzul

consularkonzulární, konzulský

consulatekonzulát

consult(po)radit se , zeptat se na radu , (z)konzultovat

consultancyporadenská firma

consultantprimář, lékař specialista

consultationporada, projednání, konzultace

consultativeporadní, posudkový

consulting roomordinace, ordinační místnost , přijímací kancelář