Hlavní obsah

constrained [kənˈstreɪnd]

Vyskytuje se v

constrain: be constrained to do sthbýt nucen udělat co