Hlavní obsah

coniferous [kəˈnɪfərəs or kɒ-]

Vyskytuje se v

jehličnatý: conifer(ous tree)jehličnatý strom

strom: conifer(ous tree)jehličnatý strom