Hlavní obsah

congestive [kənˈdʒestɪv]

Přídavné jméno

  • med.městnavý působící ucpávání ap.congestive heart failureměstnavá srdeční slabost