Hlavní obsah

confiding [kənˈfaɪdɪŋ]

Vyskytuje se v

důvěra: mít důvěru v kohohave confidence, confide in sb

svěřit se: Svěřil se mi, že ...He confided to me that ...