Hlavní obsah

complicit [kəmˈplɪsɪt]

Přídavné jméno

  • spoluvinný, mající spoluvinube complicit in sthmít/nést spoluvinu, přen. mít svoji vinu na čem