Hlavní obsah

complicit [kəmˈplɪsɪt]

Přídavné jméno

  • spoluvinný, mající spoluvinube complicit in sthmít svoji vinu na čem

Vyskytuje se v

complicit: be complicit in sthmít svoji vinu na čem