Hlavní obsah

compaction [kəmˈpækʃən]

Podstatné jméno

  • stlačení, (z)hutnění, zhutňování, stlačování