Hlavní obsah

commiserate [kəˈmɪzəˌreɪt]

Vyskytuje se v

soucit: vyjádřit soucit s kýmexpress one's sympathy with sb, commiserate with sb