Hlavní obsah

commemorative [kəˈmemərətɪv]

Přídavné jméno

  • pamětní, památeční, upomínkovýcommemorative plaque/medalpamětní deska/medailecommemorative stamps/coinspamětní známky/mince

Vyskytuje se v

pamětní: pamětní deska(commemorative)/memorial plaque

pamětní: pamětní známka/mincecommemorative stamp/coin