Hlavní obsah

commemorative [kəˈmemərətɪv]

Přídavné jméno

  • pamětní, památeční, upomínkovýcommemorative plaque/medalpamětní deska/medailecommemorative stamps/coinspamětní známky/mince

Vyskytuje se v

pamětní: (commemorative)/memorial plaquepamětní deska

commemorative: commemorative plaque/medalpamětní deska/medaile