Hlavní obsah

commander-in-chief, commander in chief

Vyskytuje se v

vrchní: commander-in-chief, chief commandervoj. vrchní velitel