Hlavní obsah

co-opt [kəʊˈɒpt]

Sloveso

Části slova

opt