Hlavní obsah

clementine [ˈklemənˌtiːn or -ˌtaɪn]

Podstatné jméno

  • ovoce podobné či příbuzné mandarinceklementinka citrus