Hlavní obsah

classically [ˈklæsɪkəlɪ]

Vyskytuje se v

classical: classical educationklasické vzdělání

music: classical/serious musicklasická/vážná hudba

hudba: classical/serious/dance/popular/chamber/folk/march(ing) musicklasická/vážná/taneční/populární/komorní/lidová/pochodová hudba

klasický: classical musicklasická hudba

vážný: classical/serious musicvážná hudba

ukázkový: copybook example, klasický classic of sth, názorný case in pointukázkový příklad čeho

classic: Classicsklasická studia zabývající se starým Řeckem a Římem