Hlavní obsah

chronologically [ˌkrɒnəˈlɒdʒɪkəlɪ or ˌkrəʊ-]