Hlavní obsah

charoite

Nechtěli jste hledat:

chapter housekapitula

charlehce (se) ožehnout

charabancotevřený autokar, vyhlídkový autobus

characterpovaha, charakter, ražení

character actortypově vyhraněný herec, herec specialista

character assassinationútok na pověst, očerňování, snaha o zničení reputace

characterfulosobitý, mající osobité kouzlo

characteristiccharakteristika, příznačné/charakteristické/typické rysy/znaky

characteristicallypříznačně, charakteristicky

characterizationcharakterizace, popis