Hlavní obsah

carcinogenic [ˌkɑːsɪnəˈdʒenɪk or -sənəʊ-]