Hlavní obsah

caramelize [ˈkærəməˌlaɪz]

Sloveso

  • (z)karamelizovat