Hlavní obsah

calcium [ˈkælsɪəm]

Vyskytuje se v

bromide: chem. calcium/arsenous bromidebromid vápenatý/arsenitý

sulphate: calcium/copper sulphatesíran vápenatý/měďnatý

vápno: burnt/unslaked lime, quicklime, calcium oxidepálené/nehašené vápno

vodní: scale, calcium deposits, BrE furvodní kámen