Hlavní obsah

buyer [ˈbaɪə]

Odvozená slova

buy

Vyskytuje se v

market: ekon. buyer's markettrh kupujících převis nabídky, přesycený trh

potenciální: potential buyerpotenciální kupec

buyer: materials buyerzásobovač skladu ap.