Hlavní obsah

bonding [ˈbɒndɪŋ]

Podstatné jméno

  1. sbližování, sblížení, utváření pouta citového
  2. spojování, vázání vazbou ap.med. (dental) bondingdostavba zubu kompozitním materiálem

Vyskytuje se v

debenture: debenture (bond)(nezajištěný) dluhopis, obligace

bonding: med. (dental) bondingdostavba zubu kompozitním materiálem

default: bond defaultnevyplacení dluhopisu

irredeemable: irredeemable bondvěčný dluhopis, dluhopis bez splatnosti

mortgage: mortgage bondhypoteční zástavní list

perpetual: perpetual annuity/bondvěčná renta/obligace

redeemable: redeemable bondekon. vypověditelná obligace, vypověditelný dluhopis lze kdykoli splatit

surety: surety bondbankovní záruka plnění, kauční dluhopis vydaný jako záruka plnění smlouvy

treasury: ekon. Treasury bonddlouhodobý státní dluhopis

triple: chem. triple bondtrojná vazba

undated: undated bonddluhopis bez (termínu) splatnosti, věčný dluhopis

warehouse: bonded warehousecelní skladiště

dvojný: double bondchem. dvojná vazba

sklad: bonded warehousecelní sklad zboží k proclení

skladiště: bonded warehouseekon. celní skladiště

svazek: bond of marriage, matrimony, wedlockmanželský svazek

bond: bondspouta konvence, tradice, disciplíny