Hlavní obsah

body [ˈbɒdɪ AmE bʌdɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. těloanat. body cellsomatická buňkabody fluidtělní tekutinabody heighttělesná výška
  2. trup bez paží
  3. mrtvola, (mrtvé) tělo
  4. těleso objektanat. též tělískoanat. ciliary bodyřasnaté tělísko
  5. sbor, orgán moci ap.legislative bodyzákonodárný orgánbody corporatekorporace, sdružení právnická osobaadministrative bodysprávní orgán
  6. seskupení, skupina, kolektiv lidí něčím spojenýchbody of opinionnázorová skupina
  7. the body of sth hlavní část, jádro čeho, obsahpráv. body of evidencedůkazní materiál(y)
  8. karosérie auta, korba hl. sklopná, trup letadla ap.
  9. body of watervodní plocha jezero, moře ap.

Vyskytuje se v

body: the bodyof sth hlavní část, jádro čeho, obsah

acquit: být zproštěn obvinění ve všech bodech obžalobypráv. be acquitted on all charges

advisory: advisory board/bodyporadní sbor/orgán

armour: voj. body armourochranná výstroj neprůstřelná vesta ap.

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

boiling: těsně pod bodem varujust below boiling

cluster: hromadný bod (posloupnosti)mat. cluster point

count: ve všech bodech obžaloby vinný ap.práv. on all counts

critical: kritický bodcritical point

deadlock: dostat se z patové situace, překonat mrtvý bod při jednáníchbreak the deadlock

deliberative: deliberative bodyporadní sbor, rozhodovací orgán senát ap.

diplomatic: diplomatic body/corpsdiplomatický sbor

equality: equality bodyantidiskriminační orgán ombudsman ap.

fulcrum: otočný bodtech. fulcrum point

impeachment: body/důvody obžaloby proti vysokému veřejnému činiteliarticles of impeachment

innocent: trvat na své nevině ve všech bodech obžalobyplead innocent to all charges

legislative: legislative bodyzákonodárný orgán

lotion: body lotiontělové mléko

lower: lower bodyspodní část těla

mass: hmotný bodfyz. mass point

modification: body modificationstělesné modifikace

odour: body odourtělesný pach

out-of-body: out-of-body experiencezážitek mimo vlastní tělo pocity, které mají někteří lidé během klinické smrti

penalty: trestné body i řidiče ap.penalty points

point: stadium/okamžik, odkud už není návratu, let. (hraniční) bod návratu letounupoint of no return

prominent: dominanta, (zřetelný) orientační bod v krajiněprominent landmark

representative: local representative bodiesmístní zastupitelské orgány

resonant: resonant bodyozvučná skříň kytary ap.

score: i přen. nahnat si body/skóre, vylepšit si skórerun up the score

search: body cavity searchprohlídka tělesných dutin

soul: body and soultělem i duší

sound: sound in mind and bodyzdravý na těle i na duši

speech: přednesení zásadních bodů/hlavních cílů politického programu ap.keynote speech

stake: AmE stake-bodyplochá korba s bočními sloupky na převoz klád ap.

supreme: supreme legislative bodynejvyšší zákonodárný orgán

transition: bod přeměny mezi skupenstvímifyz. transition point

upper: upper bodyhorní část těla

vitreous: med. vitreous body/humour/AmE humorsklivec

waste: body wastetělesný odpad, tělesné výměšky

watchdog: watchdog bodydohlížecí orgán

water: body of watervodní plocha

find: His body was found last week.Jeho tělo bylo nalezeno minulý týden.

itself: The body rebuilds itself in sleep.Tělo se ve spánku regeneruje.

bod: bod zlomucritical point, ekon. hranice rentability break-even point

hmotný: fyz. hmotný bodmass point

mrtvý: uvíznout/ustrnout na mrtvém bodě jednání ap.come to a deadlock

nebeský: heavenly bodynebeské těleso

opěrný: přen. opěrný bod pro další postupfoothold, základna base, voj. pro obranu ap. strongpoint

orgán: legislative/executive bodyzákonodárný/výkonný orgán

orientační: orientační bodpoint of orientation, výrazný v terénu ap. landmark

osoba: legal/juridical/artificial person, korporátní subjekt corporate body, body corporatepráv. právnická osoba

osobní: body search, osaháním přes šaty pat-down, až do naha strip-searchosobní prohlídka

pleťový: body lotionpleťové mléko

plocha: body of watervodní plocha jezero ap.

sbor: legislative bodypráv. zákonodárný sbor

stavba: body structure, konstituce build, physique, anatomie anatomystavba těla

tělesný: body organtělesný orgán

těleso: celestial bodyastron. nebeské těleso

tělní: body cavity/fluidtělní dutina/tekutina

tělo: the body of Christ, hostie Hosttělo Kristovo

tělový: body milk/lotiontělové mléko

teplo: body/animal/sun heattělesné/živočišné/sluneční teplo

teplota: body/room/outside temperaturetělesná/pokojová/venkovní teplota

váha: body weighttělesná váha

vítězství: sport. vítězství na bodypoints victory, victory on points

záchytný: záchytný bodklíč, vodítko clue, referenční c!bod point of reference, jako odrazový můstek jumping-off point

zákonodárný: legislative body, legislaturezákonodárný sbor

zastupitelský: representative bodieszastupitelské orgány

zdatný: able-bodied, physically fittělesně zdatný

mráz: pod/nad bodem mrazubelow/above freezing point

najít: Her body was found in ...Její tělo našli v ...

spodní: lower (part of the) bodyspodní část těla

výhra: sport. výhra na bodypoints victory, win on points

výška: body heighttělesná výška

zapisovatel: zapisovatel stavu/bodů/skórescorekeeper, scorer

mrtvola: Over my dead body!Jen přes mou mrtvolu!