Hlavní obsah

bloodily [ˈblʌdɪlɪ]

Příslovce

Vyskytuje se v

give: give sb a bloody nosedát komu do nosu až mu teče krev, přen. dát za vyučenou, uštědřit porážku komu částečnou

nápad: No way!, Not on your life!, vulg. Not bloody likely!Ani nápad!

bloody: Bloody SundayKrvavá neděle