Hlavní obsah

blockbusting [ˈblɒkˌbʌstɪŋ]

Podstatné jméno

  • ekon. výhodné skupování majetku po umělém vyvolání obav ze ztráty hodnoty a jeho následný prodej se ziskem