Hlavní obsah

benehmen wie Axt im Walde Wald

weirjez, splav, přelivný stupeň

himje(ho), (je)mu, jej, ním, on