Hlavní obsah

bemühen

Nechtěli jste hledat:

beltway(vnější) silniční okruh, okružní silnice

bemoannaříkat, lamentovat, truchlit , oplakávat

bemuse(z)mást, poplést, vyvést z míry

bemusedzmatený, vyvedený z míry

bemusedlyzmateně, nechápavě

benchlavička, lavice, sedátko

benchmarkměřítko, srovnávací/poměřovací ukazatel/kritérium

bendohnout se, sehnout se, sklonit se

bendableohebný, ohýbatelný

benderpitka, tah, flám