Hlavní obsah

behove, AmE! behoove bI'hu:v [bɪˈhəʊv]

Sloveso

  • form. it behoves sb to do sthje záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal co

Vyskytuje se v

behove: form. it behoves sb to do sthje záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal co