Hlavní obsah

bah [bɑː or bæ]

Citoslovce

  • zast.pch(a) výraz opovržení, zklamání ap.