Hlavní obsah

bacteriological [bækˌtɪərɪəˈlɒdʒɪkəl]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

bacteriological: bacteriological warfarebakteriologická válka