Hlavní obsah

bacteriological [bækˌtɪərɪəˈlɒdʒɪkəl]

Přídavné jméno