Hlavní obsah

autobiographical [ˌɔːtəˌbaɪəˈgræfɪkəl]

Přídavné jméno